GAWIN JAROSŁAW GAWIN

GAWIN JAROSŁAW GAWIN
realizuje projekt pt. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP I
MONTAŻ INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ W HALI PRZEDSIĘBIORSTWA GAWIN
JAROSŁAW GAWIN” w ramach którego hala produkcyjna została wyposażona w system
filtrowentylacyjny dla stanowisk pracy OPERATOR URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI
POWIERZCHNIOWEJ METALI I NAKŁADANIA POWŁOK
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania
„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowe”
Całkowitą wartość: 251.879,00 zł
Dofinansowanie: 201.224,00 zł

Realizacje

Sprawdź co robimy